ПЪРВАТА БЪЛГАРКА В БАУХАУС

ПЪРВАТА БЪЛГАРКА В БАУХАУС

За първия и единствен официално регистриран студент от български произход в Баухаус – Мара Учкунова- Аубьок .

КАБ РК Пловдив