Процесите на планиране и проектиране в Германия | арх. Караджов

Процесите на планиране и проектиране в Германия | арх. Караджов

Лаборатория ЗА градско развитие, Съюз на урбанистите в България и Generator организират серия от срещи на живо с архитекти и урбанисти с практика в чужбина, с цел запознаване на местната среда с опита на други страни и дискусия за прилагането му у нас.

На 19 ноември, вторник от 18:30 часа в Generator ще се срещнем с архитекта Иван Караджов, който има практика в България, Германия и Англия. Темите на презентацията и разговора са инвестиционният процес в Германия и Англия – от ниво урбанизъм до инвестиционен проект, и ролята на всички участници в него. Арх. Караджов ще даде примери от своята практика за развиване на нови територии и ще направи връзка с местни примери. Ще разгледаме и примери за наръчници за развиване на архитектура в дадена територия в Германия.

Иван Караджов се дипломира като архитект от Техническия университет в Мюнхен през 2010 г. Натрупва експертния си опит като асистент в университета и като проектант и ръководител на проекти, реализирани в Германия от Bögl Gierer Architekten. През 2017 г. основава Студио Караджов и продължава да развива архитектурната си практика в България и в чужбина.

Разговорът с Иван Караджов ще бъде модериран от Nurhan Redjeb, студио place.make.

Срещата е отворена и без вход.