Правен казус с обществена поръчка за гимназия в Горна Оряховица

Правен казус с обществена поръчка за гимназия в Горна Оряховица

Уважаеми колеги,

публикуваме постановление на Окръжна прокуратура – Велико Търново относно образувана преписка по сигнал на председателя на УС на КАБ арх. Владимир Милков.

В преписката се съдържат данни за извършени нарушения при провеждането на обществена поръчка с предмет “Изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект и изпълнение на авторски надзор по чл. 162 от ЗУТ за обект “Ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на Професионална гимназия по хранителни технологии “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Горна Оряховица”.

Агенцията за държавна финансова инспекция констатира нарушения по Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Прокуратурата обаче прекратява преписката, защото в ЗОП не е предвидена възможност Прокуратурата да протестира решението.

Случаят е пореден пример за това, че ЗОП страда от сериозни несъвършенства и промяната му е повече от наложителна.