ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Обучителeн семинар “Дигитална трансформация  в строителството” – ОТЛАГАНЕ за 3-4 юни 2020

През последната седмица във връзка с превенция на здравето италианските власти наложиха ограничения на движението в Италия.

На 08.03.2020 година със своя заповед РД-01-117 министърът на здравеопазването въведе ограничителни мерки за организирането публични събития във всички области в България (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-izdade-zapovedi-vv-vrzka-s-regi/). По силата на  заповед No. 125 от 09 март 2020 година на Ректора на УАСГ се забранява организирането на конференции и публични лекции. (https://www.uacg.bg/?p=58&l=1&id=4064&ord=0,1,0,0)

В тази връзка, днес Организационният комитет взе решение да отложи провеждането на семинара за 3 и 4 юни 2020 година.

Направените регистрации и платените такси ще бъдат валидни и за участие в семинара на 03 и 04 юни 2020 година. По искане на всеки участник Организаторите ще възстановят пълната сума на платената такса в срок 5 (пет) работни дни  от получаването на искането на ел. поща: events@ppp.bg.

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

 

Място на провеждане: гр. София, Парк хотел „Витоша“, Зала „Витоша“

Според Европейската комисия дигиталната трансформация е сливане на напредничеви технологии и интеграцията на физическите и цифровите системи и тяхното въздействие върху сградите и инфраструктурата. По данни на Accenture, строителният сектор е един от най-слабо цифровизираните сектори с неизменни или понижаващи се коефициенти на производителност. Годишният коефициент на производителност на сектора се е увеличил с едва 1 % през последните двадесет години.

През 2017г. McKinsey Global Institute посочи системни проблеми в строителния процес, свързани с равнищата на сътрудничество, недостатъчните инвестиции в технологии и изследователска и развойна дейност и лошото управление на информацията. Тези проблеми водят до влошено съотношение качество — цена при разходването на публичните средства и по-висок финансов риск, дължащ се на непредвидено превишаване на разходите, закъснения при предаването на публична инфраструктура и промени в проектите, които е могло да бъдат избегнати. Целта на обучителния семинар „Дигиталната трансформация на строителството“ е да предложи отговори на тези предизвикателства.

Семинарът се организира от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България,  Научно-технически съюз по строителство в България, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.

Лектори в обучението ще бъдат консултанти, изследователи и преподаватели от България и Италия дигитализацията и управлението в областта на архитектурата и строителството. Участниците ще получат удостоверения за следдипломна квалификация от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Линк към сайта на семинара: http://www.ppp.bg/bim2020/