Покана за лекция на тема: “Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви

Покана за лекция на тема: “Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви

Уважаеми членове на КАБ,

По покана на декана на Архитектурния факултет на УАСГ
проф. Орлин Давчев,
инж. Орлин Илиев, автор на „Ръководство за проектиране и
изпълнение на зелени покриви и паркинг‐покриви“, издание на
Българската асоциация за изолации в строителството ще изнесе

Лекция
Зелени (и сини) покриви и паркинг‐покриви
13.12.2022 от 14:00 часа в Аула Максима на УАСГ