Отлага се Двадесетото отчетно-изборно Общо събрание на КАБ

Отлага се Двадесетото отчетно-изборно Общо събрание на КАБ

РЕШЕНИЕ НА УС НА КАБ

 

На основание чл. 22, т. 1 от ЗКАИИП във връзка със заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, и обявеното с Решение на Народното събрание на РБ от 13.03.2020г. извънредно положение, в съответствие с препоръките за социална дистанция на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р – 37/ 26.02.2020г. на Министър-председателя,

 

Управителният съвет на КАБ реши:

 

  1. Отлага свикването на Двадесето отчетно-изборно Общо събрание на КАБ и на отчетно-изборни събрания на регионалните колегии на КАБ до отпадането или промяната на въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

 

  1. Отменя Решение на УС по Протокол № 28 от 02.12.2019г.: “Управителният съвет приема Двадесетото Общо събрание на КАБ да се проведе на 30 април, 1 и 2 май 2020 година”,

Отменя Решение на УС по Протокол № 29 от 11.02.2020г.: “Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС план-график на дейностите до Общото събрание, с промяна на периода, през който да се проведат общите събрания на регионалните колегии – от 20 март до 11 април 2020 г.” и

Отменя Решение на УС по Протокол № 30 от 28.02.2020г.: ” УС приема 15 април 2020 г. като първоначална дата за публикуване на сайта на КАБ на платформите на кандидатите за Председател и за членове на УС на КАБ и на Контролния съвет.”.

 

  1. Управителният съвет на КАБ приема датата за провеждане на Двадесето отчетно-изборно заседание на КАБ и периодите за провеждане на общите отчетно-изборни събрания на регионалните колегии на КАБ да бъдат определени след отпадане на забраната за провеждане на масови мероприятия. План-графикът на дейностите до провеждане на Двадесето Общо събрание на КАБ да бъде актуализиран в съответствие с въведените от държавната и местна власт противоепидемични мерки. Първоначалната дата за публикуване на сайта на КАБ на платформите на кандидатите за Председател и за членове на УС на КАБ и на Контролния съвет да бъде определена с взимането на решение за новата дата за свикване на Двадесето отчетно – изборно събрание на КАБ.