Медицински университет – София проведе пазарни консултации с КАБ

Медицински университет – София проведе пазарни консултации с КАБ

Медицински университет – София проведе пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с КАБ, във връзка с предстоящ конкурс за проект за изграждане на „Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ-София, Факултет по обществено здраве към МУСофия, Конгресен център и подземен гараж в УПИ I  – „За болничен комплекс”, кв. 387, м. „бул. България – Медицински комплекс – Медицински университет”.

Повече информация може да намерите на следния линк.