Камара на архитектите в България успешно прекрати некоректна обществена поръчка за пристанище Бургас

Камара на архитектите в България успешно прекрати некоректна обществена поръчка за пристанище Бургас

По сигнал на Камара на архитектите в България /КАБ/ е прекратена обществена поръчка на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Бургас с предмет:

„Изработване на работен проект за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.““, с основна цел изготвяне на Генерален план на

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Камарата бе уведомена за наличие на неприемливи условия в тази обществена поръчка от свои членове и изпрати сигнал до компетентните органи и до Възложителя.

Сезирани бяха Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Агенция за държавен финасов контрол и Агенция за обществени поръчки.

В резултат, Възложителят прекрати поръчката, като се съобрази с изложените от Kамарата аргументи.

 

Със сигнала на Камара на архитектите в България може да се запознаете тук, а с  решението за прекратяване на поръчката от Възложителя можете да се запознаете тук.