Камарата сезира ОЛАФ и Прокуратурата за обществена поръчка в община Девин

Камарата сезира ОЛАФ и Прокуратурата за обществена поръчка в община Девин

По стахановски почин община Девин обяви обществена поръчка за проектиране за 1 ден. Срокът за представяне на офертите е 20 август 2018, протоколът с оценката на офертите е утвърден на 22 август, а срокът за изпълнение на поръчката е „най-късно до 24 август 2018 г.“.

Задачата е да се изработят технически проекти за енергийна ефективност на два жилищни блока и читалище. Финансирането е по европейската оперативна програма „Региони в растеж“.

Камарата на архитектите в България (КАБ) определя този срок като престъпно кратък. Въпреки че е физически невъзможен, кандидатите за поръчката са трима. Ценовите им оферти са с незначителни разлики. Две от фирмите са отстранени заради непълни документи. Третата е предизвестен победител. Тя предлага и най-ниската цена.

От разясненията на кмета Красимир Даскалов става ясно, че срокът за проектиране е 1 ден, понеже крайният срок за кандидатстване за европейското финансиране е 24 август – денят за предаване на проектите. Не се разбира защо общината е чакала последния момент, а и това не може да е оправдание, че не е изпълнила задълженията си да планира и да проведе правилно процедурата.

Според задължителната съдебна практика на Върховния касационен съд договор с невъзможен срок за изпълнение би бил изначално нищожен поради невъзможен предмет, какъвто е проектът, изработен за 1 ден, коментира КАБ.

Със съзнателно поставените нереалистични условия общината умишлено нарушава и закона, и обществения интерес за качествен продукт и прозрачно използване на публични средства.

Камарата подчертава, че невъзможният срок е дискриминационен и драстично ограничава конкуренцията. Действията на администрацията пораждат съмнения за корупция и предварително предоставяне на информация на някои от кандидатите за поръчка – единственият начин да я изпълнят в срок. Още повече, че до класиране е допуснат само един участник, който логично би получил договора.

Ако фирмата подпише договор за изпълнение на поръчката за 1 ден, нейните архитекти ще нарушат методиките и нормите за времетраене на проектирането, устава и професионалния кодекс на Камарата. За това носят дисциплинарна отговорност, чиято най-тежка мярка е лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок от една година. Така общината, освен че сама прегазва правилата, въвлича и изпълнителите на поръчката в тежко нарушение, опозоряващо имената им и честта на професията.

Опорочената обществена поръчка в община Девин е поредната, която подменя понятията за правила, професионализъм, честна конкуренция, равнопоставеност, прозрачност, ефективност, обществен интерес и обезсмисля целите на закона. За сметка на това расте рискът от неефективно харчене на европейски средства.

Камарата на архитектите в България настоява за незабавното прекратяване на поръчката и проверка на случая.

Абсурдните срокове за изпълнение стават масова практика за осигуряването на нечестно конкурентно предимство извън закона и против здравия разум. Но когато една от властите – местната, демонстрира, че законите не важат за нея, това руши представата за законност и държава, коментират от ръководството на Камарата.

Сигналът за безобразието е изпратен до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Прокуратурата, Комисията за противодействие на корупцията, Агенцията за обществени поръчки и Държавния финансов контрол.

Пълния текст на документа може да видите тук: