Калкулатор за изчисляване на проектантските услуги

Калкулатор за изчисляване на проектантските услуги

Каним членовете на КАБ да изпращат предложения за усъвършенстване на калкулатора 

На сайта на Камарата на архитектите в България (КАБ) е публикуван проектът на тарифен калкулатор с нова онлайн форма за изпращане на предложения за неговото оптимизиране. Калкулаторът за изчисляване на себестойността на архитектурните услуги е изработен на базата на действащата Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. Последната редакция на методиката е направена през 2019 г. от Работна група към КАБ с председател арх. Кирил Кирилов.

Можете да разгледате калкулатора тук: https://bit.ly/3zH0faG

На този етап калкулаторът е разработен в тестови вариант. Каним всички членове на КАБ да се запознаят с платформата и да изпратят своите предложения за усъвършенстване на калкулатора, както и за промяна на методиката. За целта е необходимо да попълните формата в този линк.

Калкулаторът е разработен от Работна група към КАБ, създадена с решение на Управителния съвет. В нея участват представители на повечето регионални колегии.

В началото на годината проектът на калкулатор бе предоставен за разглеждане и обсъждане на всички регионални колегии на КАБ.