КАБ и АУЕР ще си сътрудничат за развитието на енергийната ефективност

КАБ и АУЕР ще си сътрудничат за развитието на енергийната ефективност

Камарата на архитектите в България (КАБ) инициира и проведе работна среща с ръководството на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на 5 юни. Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за сътрудничество между двете институции във връзка с усъвършенстване на нормативната база в сектора на енергийната ефективност. От страна на КАБ участваха председателят арх. Владимир Милков, зам.-председателят проф. арх. Борислав Борисов, председателят на РК София град Васил Василев и юрисконсултът Емилия Ушакова. Домакин на срещата бе Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР.

Представителите на КАБ запознаха ръководството на АУЕР с инициативите си за  облекчаване на инвестиционния процес и намаляване на административната тежест. В тази връзка през февруари 2024 г. КАБ инициира създаването на междуведомствена Работна група с цел усъвършенстване на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. В Работната група участват водещи експерти с дългогодишен опит в сферата на енергийната ефективност. Предстои да бъдат финализирани конкретни предложения за промени в нормативната база.

Една от идеите на Работната група е свързана с отпадането на т.нар. част „енергийна ефективност“ в инвестиционния проект. От КАБ са на мнение, че тя трябва да получи статут на оценка за съответствие с цел намаляване на бюрокрацията и подобряване качеството на проектите. Енергийната ефективност присъства във всички части на инвестиционния проект и дублирането й като отделна част е излишно, обясни на срещата проф. арх. Борислав Борисов. В подкрепа на предложението е фактът, че в Закона за енергийната ефективност липсва изискване за съществуване на част  „ЕЕ“, но присъства регламент за изготвяне на „оценка за съответствие“ на инвестиционните проекти.

От КАБ настояха да бъдат включени нейни представители при актуализиране на Наръчника за процедурите при изграждането или реконструкцията на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници. Целта е да бъдат прецизирани някои слабости в наръчника.

В края на работната среща арх. Владимир Милков изрази готовността на КАБ за дългосрочно партньорство и предоставяне на професионална експертиза. Изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев заяви, че агенцията е отворена за бъдещо сътрудничество и разчита на компетентността и опита на експертите от КАБ.  Предвижда се диалогът между двете институции да продължи и в бъдеще.