КАБ възрази остро срещу писмото на МРРБ относно правоспособността на архитектите

КАБ възрази остро срещу писмото на МРРБ относно правоспособността на архитектите

Камарата на архитектите в България (КАБ) инициира и проведе работна среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Николай Найденов на 20 септември в МРРБ. На срещата представителите на КАБ изразиха остра и категорична позиция относно писмото на министър Андрей Цеков от 12 септември, в което се определят нови нормативни изисквания към регулираните професии „архитект“ и „инженер в инвестиционното проектиране“.

Според новите указания всеки архитект, който желае да придобие проектантски права за разработване на част „Енергийна ефективност“ или част „Пожарна безопасност“ следва да премине обучение за упражняване на регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране“ по съответната част.

„Изключително сме обезпокоени от писмото на МРРБ. Смятаме, че в него има текстове, които противоречат на европейските стандарти и действащото законодателство в България. Те засягат правата на гражданите и на нашите членове, срещу което остро и категорично възразяваме. Считаме, че министър Цеков е бил подведен и настояваме указателното писмо да бъде отменено“, обясни председателят на КАБ арх. Владимир Милков.

От КАБ припомниха, че професията „архитект“ е регулирана в целия ЕС и практикуването й се подчинява на наднационален правен ред, гарантиран от европейски директиви. От професионалната организация възнамеряват да сезират омбудсмана и съдебните институции в България и Европейския съюз в случай, че указателното писмо не бъде отменено.

Представителите на КАБ изразиха опасения, че новите указания относно правоспособността може да блокират инвестиционния процес в страната. Те бяха категорични, че поставеният в писмото акцент върху правоспособността на инженерите за изработване на инвестиционни проекти по отделни проектни части е неприемлив и лобистки.

Участниците в срещата се договориха КАБ спешно да внесе в МРРБ аргументирано възражение срещу писмото на министър Андрей Цеков. От професионалната организация ще поискат официално достъп до обществена информация за Работната група към МРРБ, която е изработила указанията. КАБ не е била поканена на заседанията на Работната група и не е информирана за дейността й.

Това е пореден опит на МРРБ да въведе нови изисквания относно правоспособността на архитектите по изработване на отделни части на инвестиционните проекти. През месец май 2022 г. министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков отложи заповед за сформиране на работна група със същите задачи, след остро възражение от страна на Камарата на архитектите в България. КАБ ще продължи активно и последователно да отстоява интересите на архитектурната колегия.