Енергийна ефективност – безплатни обучения

Енергийна ефективност – безплатни обучения

В рамките на общоевропейската инициатива ICP (Investor Confidence Project), целяща стандартизирането на проекти за енергийна ефективност, се провежда безплатна онлайн програма за обучения. Тя е насочена към специалисти по разработване на проекти за енергийна ефективност и експерти по осигуряване на качеството. Участниците в обученията ще получат достъп до инвеститорската мрежа на ICP и възможност да бъдат сред професионалистите, акредитирани да разработват IREE проекти. Безплатното обучение се допълва и с безплатна техническа поддръжка от техническия екип на ICP в пилотни проекти.
След две години сертифициране на проекти в жилищни и административни сгради, обхватът на ICP беше разширен за проекти по енергийна ефективност в промишлеността и уличното осветление. Следващите обучения ще се проведат на 11 и 13 септември – дистанционно, и са отворени за всички заинтересовани страни. Единствените условия са да бъде извършена предварителна регистрация и участниците да владеят английски език.

Заповядайте на обучение за запознаване с ICP протоколите за промишлени системи на 11 септември 2018 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.
РЕГИСТРАЦИЯ
Заповядайте на обучение за запознаване с ICP протоколите за улично осветление на 13 септември 2018 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.
РЕГИСТРАЦИЯ