БААИК организира обучение по Наредбата за достъпна среда

БААИК организира обучение по Наредбата за достъпна среда

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/ организира обучение на тема:

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

23 ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2023 Г.

София, хотел „Будапеща“

Присъствено и онлайн чрез ZOOM

 от 10.00 до 13.30 часа  /с две кратки почивки/

Лектори:

ИНЖ. НОНА ГЕОРГИЕВА, Главен експерт в Дирекция „Технически правила и норми”, МРРБ и представители на Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, МРРБ

Акценти на лекциите:

  • Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, европейско и национално законодателство по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда
  • Новите моменти в нормативните изисквания за проектиране и изпълнение на достъпната архитектурна среда – Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Молим участниците да изпращат предварително въпросите си на: bacea.bg@gmail.com до 20 Февруари 2023

Такси за участие

Редовната такса за участие в обучението е 204 лв. с ДДС. Членовете на КАБ, КИИП и БААИК ползват отстъпка и таксата се редуцира на 126 лв. с включено ДДС. 

За да се регистрирате е необходимо ДО 20  ФЕВРУАРИ 2023 да изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, актуален мейл и телефон за контакт на:  bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com

До три дни след изпращане на заявката ще получите проформа фактура, по която да извършите плащането.

За контакт: 0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/