Арх. Костадин Сандев получи Почетния знак на президента

Арх. Костадин Сандев получи Почетния знак на президента

КАБ и САБ подкрепиха инициативата за награждаването на арх. Сандев

“За мен е удоволствие да връча заслужени отличия на четирима от съвременните будители – стожери на духа, съзиданието, на стойностните каузи, креативните идеи и научни пробиви, за техния безспорен принос за развитието на страната ни и по повод на техните годишнини”.

С тези думи президентът Румен Радев се обърна към изявени българи, които на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 удостои с Почетния знак на президента. Отличието получиха арх. Костадин Сандевпроф. д.б.н. Диана Петкова, доц. д-р Георги Сафев и Анжел Вагенщайн. 

През август Камарата на архитектите в България и Съюзът на архитектите в България подкрепиха предложението на Инициативен комитет – Благоевград за награждаване на арх. Костадин Сандев по повод неговата 75-годишнина.

Арх. Сандев е един от учредителите на Камарата на архитектите в България, бил е и в ръководството на Регионална колегия на КАБ – Благоевград. През половинвековната му работа като архитект има несъмнени заслуги за изграждането на съвременния Благоевград и за опазване на паметниците на културата в областта.

Арх. Сандев е проектирал редица градоустройствени планове за Благоевград и подробни устройствени планове за квартали в старинната част на Банско. Под негово ръководство са построени важни комуникационни артерии, по негови проекти са изградени редица жилищни, производствени и обслужващи сгради в Благоевград и страната.

Участвал е в строителството и реставрацията на Старинен квартал „Вароша“ – Благоевград. Проектант е на Къща на Никола Калъпчиев – Благоевград (национален исторически паметник), фасадна реставрация на Бучинската къща, Дом на учителя – Благоевград и редица градоустройствени планове и концепции.

Активната му професионална позиция винаги е била полезен коректив на обществени инициативи за развитието на градската среда.

Проф. Диана Петкова е отличена за значимите й заслуги към образованието и науката, както и за цялостен принос за развитие на науката и Съюза на учените в България. Нейните световни открития дават на медицината механизма за лечение на социално значими заболявания като инсулт и инфаркт.

Доц. Георги Сафев  е награден за цялостния си принос в развитието на българското медицинско образование и по повод неговата 80-годишнина. Избиран е два мандата за ректор на Медицинския университет в Пловдив, а от 2012 г. е почетен ректор на университета. През 2003 г. той въвежда англоезично обучение в българското медицинско образование, което насърчава приема на чуждестранни студенти в България, и основава Фармацевтичния факултет при Медицински университет – Пловдив.

Анжел Вагенщайн е награден за изключителния му принос към българската култура и духовно развитие и по повод неговата 100-годишнина. Изтъкнат сценарист, писател и интелектуалец, той е сред знаковите имена в културния и обществения живот на България. Автор е на над 50 сценария за филми, а от 90-те години се отдава на писателска дейност.