Регистър - Членове на КАБ

Търсене по име, фамилия, регистрационен номер или колегия.

Общо членове на КАБ: 6760 | Показват се 1 - 20 от 60 открити съвпадения:

Снимка Име Фамилия Рег. № ПП Професионална квалификация Регионална колегия Архитектурна колегия
Биляна Белчева 06504 Ограничена Архитект Шумен
Божанка Острева-Хаджиева 01069 Пълна Архитект Шумен
Бойка Ангелова 00720 Пълна Архитект Шумен
Валерий Колев 01048 Пълна Архитект Шумен
04014 Веселин Василев 04014 Пълна Ландшафтен Архитект Шумен
Веселка Чапкънова 01070 Пълна Архитект Шумен
Виолета Узунова 00721 Пълна Архитект Шумен
Върбан Върбанов 01071 Пълна Архитект Шумен
Галена Тодорова 00885 Отложена Архитект Шумен
Георги Маринов 01081 Пълна Архитект Шумен
Георги Касабов 02152 Пълна Архитект Шумен
Георги Иванов 03179 Пълна Архитект Шумен
Гергана Цонкова 01080 Пълна Архитект Шумен
Даниела Славова 04417 Пълна Архитект Шумен
Дарий Аврамов 01091 Пълна Архитект Шумен
Деница Недева 06494 Отложена Архитект Шумен
Десита Йорданова 06278 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Шумен
Диана Касчиева 04662 Пълна Архитект Шумен
Дияна Стефанова-Тузсузова 00722 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Шумен
Енчо Кескинов 04732 Пълна Ландшафтен Архитект Шумен