Регистър архитекти

04014 Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Веселин Белчев Василев

За контакт

Адрес

Гр.Шумен, ул.”Македония” № 12, вх.3, ет.2, ап. 22

Рег. № в КАБ

04014

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Шумен

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I