Краен срок за плащане на членски внос за 2018г. в КАБ

Краен срок за плащане на членски внос за 2018г. в КАБ

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че е стартирана кампанията по събирането на членския внос и вноската за проектантска правоспособност за 2018 година. Размерът на вноските е както следва:

  • За членство и  Пълна Проектантска Правоспособност – 84лв +156лв – Общо 240лв.
  • За членство и  Ограничена Проектантска Правоспособност- 84лв +96лв – Общо 180лв.
  • Само за членство в КАБ – 84лв

Размерите на вноските са съгласно решение на XV Общо събрание, проведено на 7-8. Април в гр. Хисаря.

Плащането можете да направите по банковата сметка на Вашата Регионална колегия. Готови Бланки можете да откриете на сайта на КАБ: ВНОСНИ БЕЛЕЖКИ

основание за превод: „Членски внос за 2018 на ХХХХ (Вашият членски номер в КАБ), име и фамилия“.

Крайният срок за плащане е 20 Декември 2017г. включително!

След тази дата се дължи такса за възстановяване в размер на 50лв., 18лв. за разглеждане на документи,  и е необходимо да попълните заявление за възстановяване.

 

С Уважение:

арх. Мартин Христов

Зам.Председател на КАБ