Открит е учебният център на ЕЦИХ в сектор строителство

Открит е учебният център на ЕЦИХ в сектор строителство

Учебният център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) бе официално открит на 21 юни в сградата на КСБ на ул. „Михаил Тенев“ 6. На събитието присъстваха арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ, арх. Васил Василев, председател на РК София град към КАБ, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Любомир Пейновски, председател на УС на ЕЦИХ и много други партньори на проекта.

Центърът е разположен на над 300 кв. м и включва 4 зали за обучения и заседания, оборудвани с най-съвременни технологии. В него ще се предлагат над 40 вида обучения по софтуерни технологии за архитекти, инженери, консултанти, технически ръководители, публични организации. Целта е браншът да бъде подготвен за цифровата трансформация на строителната индустрия.

Очаква се първите общообразователни курсове да стартират до края на юли, а специализираните курсове – през септември 2024 г. Обучителната програма е подготвена на базата на анкета сред членовете на КАБ относно професионалните нужди и интереси на архитектурната колегия. Предвидени са курсове по BIM (строително-информационно моделиране), прилагане на географски-информационни системи GIS, съвременни методи за дигитализация и автоматизация, софтуери за математическо и числено моделиране и CAD системи, обучения за изпитване на продукти и конструкции, нови строителни материали и иновативни технологии.

Можете да заявите интерес към определени курсове чрез попълване на анкета в сайта на ЕЦИХ: https://bit.ly/4bgrkl9, както и посредством QR код:

Автор на интериорния проект на учебния център е HADDAD studio с водещи проектанти арх. Филип Ел-Хадад и арх. Виктория Тотева. Студиото успешно участва и в реализацията на обекта, като осъществява и проджект мениджмънта и се ангажира да спази всички изисквания за изграждането на хъба. 

“За нас беше огромно предизвикателство и чест, че участвахме в този проект. Ще се радваме това предизвикателство да продължи и в бъдеще за колегите, които ще се обучават в центъра и ще допринасят за професионалното развитие на бранша”, сподели арх. Филип Ел-Хадад.

Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) е основан през 2021 г. по програма „Цифрова Европа“ 2021-2027. Той обединява усилията на 11 партньори – Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВСУ „Любен Каравелов“, Института по механика – БАН, Българска асоциация по управление на проекти в строителството, Планекс, Клийнтех България, ЕСРИ България и Баумит България.

Проектът е в подкрепа на цифровата трансформация на държавите от ЕС чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.

Повече информация за ЕЦИХ можете да откриете на https://www.edih-construction.bg