Остават броени дни до края на подаването на проекти за конкурса Wienerberger Brick Award

Остават броени дни до края на подаването на проекти за конкурса Wienerberger Brick Award

Условия за участие за Brick Award:

  • Преобладаващата част на вложените материали да бъде керамика (тухли за основна зидария, фасадни тухли, керемиди, керамични настилки и др.)
  • Година на завършване – последните два години от обявяването на началото на конкурса
  • Проект – реализиран и завършен проект без ограничения във вида строителни работи – ново строителство, пристрояване, реставрация, интересни реконструкции на керамични сгради, специални решения и др.
  • Всички видове сгради могат да участват: еднофамилни, многофамилни къщи, жилищни сгради, индустриални и обществени сгради, селскостопански обекти и др.

Влагането на продукти на Винербергер не е задължително условие!

Строителните материали, с които са изградени сградите могат да бъдат с различно приложение – напр. стени, фасади, настилки и покривни решения.

Критерии:
Критерият за избор е иновативност в архитектурното решение на сградата, майсторство при влагането на керамични материали. Освен това аспекти като устойчивост, функционалност и енергийна ефективност са от съществено значение.

Повече инфомрация тук:

http://wienerberger.bg/aktualno/usloviya-uchastie-brick-award