Галерия със снимки от XXI Общо събрание на КАБ

Галерия със снимки от XXI Общо събрание на КАБ

На 15-ти и 16-ти април в София се проведе Двадесет и пъровото Общо събрание на Камара на архитектите в България при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода октомври 2020 г. 31 декември 2021 г.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода октомври 2020 г. 31 декември 2021 г.
3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода
октомври 2020 г. 14 април 2022 г.
4. Отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за периода октомври 2020 г. 31 декември 2021 г.
5. Освобождаване на Председателя и членовете на Комисията по дисциплинарно
производство с мандат 20 май 2019 г. 20 май 2022 г. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство с нов мандат от 20 май 2022 г. 20 май 2025 г.
6. Освобождаване на арх. Банко Банов като член на Контролния съвет. Избор на член на
Контролния съвет за довършване на мандата.
7. Определяне на размера на всъпителните и годишните вноски.
8. Приемане на Бюджет на КАБ за 2022 г.
9. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ.


Участници в събитието бяха и редица фирми, които презентираха свои продукти.