Новото ръководство на Камара на архитектите в България

Новото ръководство на Камара на архитектите в България

След проведено тайно гласуване делегатите на Двадесетото Общо събрание на Камара на архитектите в България избраха за нов Председател на УС на КАБ арх.Владимир Милков от РК Бургас, а за Председател на Контролен съвет арх.Костадин Христов също от РК Бургас.

Пряко избраните от ОС  членове на Управителния съвет са:

 • арх.Мартин Христов
 • арх.Атанас Ковачев
 • арх.Мирослав Бойчев
 • ланд.арх.Александър Недев
 • ланд.арх.Веселина Калайкова
 • арх.Мартин Микуш
 • арх.Константин Пеев
 • арх.Константин Димов
 • арх.Борислав Борисов
 • арх.Емил Стоянов

  Избраните членове на Контролен съвет са:

 • арх.Николай Баровски
 • арх.Христо Венков
 • арх.Банко Банов
 • арх.Пламен Генов
 • арх.Петър Стрясков
 • арх.Христо Чепилев