ОСМО ИЗДАНИЕ НА КУРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ОСМО ИЗДАНИЕ НА КУРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Уважаеми колеги,
ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОСМОТО ИЗДАНИЕ /2017-2019 Г./ НА КУРСА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
Курсът се организира съвместно с Ecole de Chaillot – Париж, една от най-старите школи за реставрация в Европа, основана през 1857г. Лекциите и упражненията  по основните дисциплини се водят от френски архитекти и реставратори, преподаватели от школата в Париж.
За този курс могат да кандидатстват всички български и чуждестранни дипломирани архитекти.
Необходими документи за кандидатстване:
– мотивирана молба за постъпване до арх. Петър Петров, делегиран  представител на Ecole de Chaillot ;
-CV, телефон за връзка и електронен адрес;
– копие от диплома за завършено висше образование, специалност “Архитектура”.
Курсът се провежда в четири семестъра по схема: два пъти месечно, през седмица – четвъртък, петък и събота в “Къщата на Филибос Нишанян”, ул.”Хан Омуртаг“ №1, гр.Пловдив.

Четвъртият семестър е посветен на подготовката на дипломен проект.
Таксата за участие e по 250 лв. на семестър, общо 1000 лв. за целия курс. Същата може бъде платена еднократно или на 4 вноски.
Документи се приемат до 15 септември 2017 г. на електронен адрес: checbg@gmail.com
Списъкът с приетите курсисти ще се обяви на 20 септември 2017 г.

С предимство се ползват архитекти с по-голям професионален опит.
Откриване на учебната година: 05.10.2017 г.

Програма на курса по опазване на НКЦ – ОСМО ИЗДАНИЕ 2017-2019
Курсът се провежда с подкрепата на :
Висше училище Шаийо Париж,   Университет по Архитектура Строителство и Геодезия,  Община Пловдив , Камара на архитектите в България, Камара на сроителите в България, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство