НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС КОЛЕКТИВ /НЕБК/ – МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС КОЛЕКТИВ /НЕБК/ – МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

Обща основа: Да превърнем новата вълна за обновяване в културен проект

29 април 2021 г. от 10:00 до 15:30 (CET)

 

Уважаеми колеги,

Напомняме, че на 29 април т.г. предстои провеждане на международна онлайн конференция на НЕБК* под надслов „Обща основа: Да превърнем новата вълна за обновяване в културен проект“. Конференцията се провежда в рамките на инициативата на Европейската комисия „Нов Европейски Баухаус“.

В духа на движението „Нов европейски Баухаус“ конференцията е замислена като приобщаващо и мултидисциплинарно събитие, даващо възможност на представители от различни академични и професионални среди да се срещнат и обменят идеи по въпроса как да оформим Новия европейски Баухаус.

Събитието ще има за цел да изследва културата като ключов двигател на качеството в застроената среда. Ще се обсъди „как един холистичен подход, който разглежда и има за цел да се оптимизират двигателите на устойчивост, красота и приобщаване, би могъл да допринесе за проектирането и реализацията на по-добри жизнени пространства в името на общото благо.

Ключовата част от програмата ще се състои от 11 секционни сесии, по време на които участниците в конференцията ще бъдат приканени да обсъдят и изразят мнения по конкретни проблеми и предизвикателства, свързани с Новия европейски Баухаус: образование, качество, материали на биологична основа, устойчивост, изследвания, мобилност, наследство и др.

Резултатите от разискването ще захранят текущата фаза на ко-проектиране на инициативата “Нов европейски Баухаус.

КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ОТВОРЕНА ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ. ПРИКАНВАМЕ ВИ ЗА УЧАСТИЕ!

Програмата на конференцията ще намерите на следния линк:

https://www.ace-cae.eu/fileadmin/user_upload/NEBC_Conf_Draft_progV1504.pdf

         Допълнителна информация търсете на:

https://www.ace-cae.eu/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2180&cHash=6e852be2edb15de0b778b11b417729ef

*Новият Европейски Баухаус Колектив (НЕБК) е група от няколко общоевропейски организации, представляващи архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, интериорни дизайнери, инженери, продуктови дизайнери, художници, педагози и изследователи на застроената среда, и в по-широк смисъл културните и творческите сектори.

НЕБК е официален партньор на инициативата „Нов европейски Баухаус“. Инициатор и член на Колектива е Съветът на архитектите на Европа.

Файл с информацията от публикацията в pdf. формат