Поклон пред светлата памет на проф. д-р арх.Младен Мирянов

Поклон пред светлата памет на проф. д-р арх.Младен Мирянов

На 16 февруари тази година почина проф.д-р арх.Младен Мирянов, оставяйки светла следа като архитект и дългогодишен преподавател!

Поклон пред Светлата му памет!