Община Хасково обявява архитектурен конкурс „Паркова среда“

Община Хасково обявява архитектурен конкурс „Паркова среда“

Община Хасково обяви обществена поръчка за идеен проект за парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място три а на трето хиляда лева. Наградените проекти стават притежание на община Хасково.

На класираният на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект.

Максималната прогнозна стойност на бъдещия парк е 3 500 000 лева.

Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 година.

За повече информация: www.haskovo.bg

http://profil.haskovo.bg:1111/d/e0fdc6e5603cd7e554c21adb61f7cbde