Международен конкурс за нова сграда на „Карин дом“

Международен конкурс за нова сграда на „Карин дом“

Фондация “Карин Дом” с подкрепата на Фондации VELUX, Община Варна, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България имат удоволствието да поканят всички архитекти, които имат желание и отношение към социалните каузи, да участват в конкурс за идеен проект за нова сграда на Карин дом в град Варна.

Фондация “Карин Дом” е водеща неправителствена организация, основана през 1994г. от дипломата Иван Станчов. Конкурсът цели да намери най-вдъхновения, иновативен и в същото време функционален и подходящ проект за нова сграда на организацията, която да бъде модел за услуги за деца със специални нужди и техните семейства и да включва обучителен център, чрез който този модел да се разпространява.

Конкурсът се провежда при анонимно журиране,  спазване на професионалната етика и правата на всички участници. Конкурсните проекти ще бъдат оценявани от деветчленно международно жури.

Награди:

·         Първа награда – 5 000 евро

·         Втора награда – 3 000 евро

·         Трета награда – 2 000 евро

 

Класираният на първо място участник ще бъде поканен да сключи договор за изработване на технически и работен инвестиционен проект, и авторски надзор с възнаграждение в размер на 100 000 евро.

19 ноември 2019 Oфициално обявяване на конкурса
10 февруари 2020 Краен срок за задаване на въпроси
19 февруари 2020 Краен срок за получаване на проектите
29 февруари 2020 –
4 март 2020
Журиране и обявяване на резултатите

 

Задание

Competition
Brief

Приложения

Приложение 1: Заявление за участие

Приложение 2: Договор (предстои)

Приложение 3: Функционална програма

Приложение 4: Работни DWG файлове

Приложение 5: Фото документация

Kонкурсната зона

Изглед от конкурсната зона

Околните сгради

Приложение 6: Други документи

 

Всички условия и документи за конкурса ще намерите на: https://competition.karindom.org

За допълнителни въпроси: competition@karindom.org