Управителен съвет на Камара на Архитектите в България – Live Stream

Управителен съвет на Камара на Архитектите в България – Live Stream

Днес 21 декември 2016г. можете да гледате на живо заседанието на Управителния съвет на КАБ.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА КАБ – 21.12.2016 Г., ГР. СОФИЯ, ПЛ. “ПОЗИТАНО” № 2, Перформ Бизнес Център
Свободна дискусия с пристигналите по-рано членове на УС по предстоящите задачи и стратегии. Подготовка за заседанието. 8.00 – 9.30 часа
Открива арх. Б. Игнатов Начало на заседанието 9.30 – 9.40 часа
1. Докладват зам.-председателите на УС Приемане на Протокол № 6 на Оперативното ръководство 9.40 – 10.45 часа
 2.Докладва арх. Н. Баровски Бюджет 2016 – анализ, обсъждане, приемане 10.45 – 11.30 часа
3. Докладва арх. Хр. Чепилев Информация на Контролен съвет 11.30 – 12.00 часа
4. Докладва ландш. арх. Ал. Недев Информация на Комисията по дисциплинарно производство 12.00 – 12.30 часа
Обяд 12.30 – 13.00 часа
5. Докладва арх. Б. Столинчев Подкрепа за  немския ценови правилник – HOAI 13.00 – 13.30 часа
6. Докладва арх. М. Христов Протоколи и доклади на Комисия по регистъра 13.30 -14.00 часа
7. Докладва арх. Б. Игнатов ОС на КАБ 2017 – обсъждане на възможни дати и локации 14.00 -15.00 часа
8. Докладват арх. Б. Игнатов и арх. Н. Баровски Утвърждаване на план-програми за работа по ресори за 2017 година;                                                                                                    Бюджет 2017 – варианти, обсъждане, становища 15.00 -16.00 часа
9.Докладват зам.-председателите на УС Текуща информация за работата по ресори:  Квалификация, Практика и Нормативи 16.00 -17.00 часа
10. Разни Доклад на арх. Марио Тодоров  във връзка със застрояването на кв. Младост                                                                                                                 Писмо от арх. В. Георгиева относно разпределяне на вноската за членство в АСЕ и общ представител на САБ и КАБ във Финансовия комитет 17.00 – 17.30 часа