Правила на КАБ за съгласуване на архитектурни конкурси

Правила на КАБ за съгласуване на архитектурни конкурси

Управителния съвет на КАБ прие правилата за съгласуване на архитектурни конкурси на Архитектурния съвет на Европа. Правилата осигуряват базова защита на правата на участниците в конкурси и ще бъдат единни за всички регионални колегии на КАБ.
Документът описва най-популярните видове конкурси и минималните условия, при които те биха били приети за справедливи в цяла Европа. Насърчаваме всички бъдещи организатори на конкурси да се обърнат към нас за предварително съгласуване. Ако конкурсът отговаря на правилата и спази основните препоръки, свързани с конкретното задание, КАБ ще спомогне за популяризирането му като го обяви на страниците си и по мейл до всеки от членовете ни. Ако конкурсът е обявен за международен бихме могли да помогнем с разпространението му по международните платформи за конкурси.
Освен това КАБ може да предложи член за журито, който има опит в съответната на конкурса дейност.
КАБ е член на Архитектурния съвет на Европа и редовно праща свой представител с право на глас на заседанията му.