ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КАБ по предложение да се изработи нов ЗУТ, който да намали бюрокрацията за разрешителните за строеж

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КАБ по предложение да се изработи нов ЗУТ, който да намали бюрокрацията за разрешителните за строеж

Защо е необходимо да се изработи нов Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и да се създаде електронна система за издаване на разрешителни за строеж?

Камарата на архитектите в България смята, че Законът за устройство на територията (ЗУТ) в настоящият си вид със 76 поправки за 16 години е изчерпал своите възможности за ревизии. За да направим България привлекателна за инвестиции и да се увеличи скоростта на нашата интеграция в световния пазар трябва да се започне незабавна работа за замяната на ЗУТ с изцяло ново съвременно законодателство с философия и принципи в духа на добрите европейски практики.  За да бъдат ясни отговорностите и регламентите, както и да станат лесни за контрол, ЗУТ трябва да се раздели на два закона – Закон за устройственото планиране (ЗУП) и Закон за инвестиционното проектиране и строителство (ЗИПС). Така законодателството ще се хармонизира с европейското с цел да бъдат опростени процедурите, улеснени хората и намалена ненужната бюрокрация. Към тези два закона трябва да се създадат електронни системи за управление на процесите и издаване на разрешителни онлайн без редене на опашки и обикаляне по инстанциите.

Едни от основните проблеми в ЗУТ в момента са:

  • Изискване на прекалено много документи, които с нищо не допринасят за крайния резултат на строителството
  • Принцип на „мълчаливия отказ“
  • Противоречиви правила и остарели приоритети
  • Размиване на отговорностите, водещо до недобросъвестни практики
  • Разрешителен характер (всичко което не е изрично разрешено, е забранено)

Затова и България е на 118-о място от 189 държави по сложност на процедурите за разрешение за строеж, според анализите на Световната банка.

Проблеми в сегашния Закон за устройство на територията и решения:

  1. Документите за издаване на разрешително за строеж на къща в България са 178 на брой, изисквани в три екземпляра, буквално един кашон от папки. За сравнение – в Германия са 19 документа, повечето попълнени на готови бланки.

В момента процедурата за получаване на разрешение за строеж е една и съща, както за малка къща, така и за летище. Изисква се практически същият набор от документи, минава се през същите съгласувания, няма никаква пропорционалност в тежестта на процедурата. Това е един от най-важните принципи, които КАБ настоява да вкара във философията на новото законодателство – да има пропорционалност според риска, който носи дадена сграда, и броя обитатели.

  1. КАБ настоява за въвеждането на електронна система за издаване на разрешителни за строеж.

Защо тя е полезна – вижда се от най-близкия до нашата страна пример – Македония. Там през 2014 г. за 7 месеца и срещу 200 000 евро е създадена такава система, благодарение на която се намалява в пъти административната тежест и за възложители /инвеститори/, и за общини. За да не натоварва държавата Камарата на архитектите дори е готова да разработи такава система за България по примера на Нотариалната камара – необходимо е само това да бъде законодателно предвидено.

Благодарение на е-системата ще се намалят сроковете и таксите за хората, тъй като многократно ще се вдигне ефикасността на работата. С нея ще се решат затрудненията на малки и големи общини в намирането на технически кадри за службите по издаване на разрешения за строеж – системата предлага ползването на виртуален технически отдел, тъй като сертифицирани специалисти чрез нея ще могат да разглеждат подадените документи от всяка точка на България.

От компютъра вкъщи или от офиса, всеки собственик ще може да подава и документите за издаване на разрешително за строеж. Така всеки компютър става точка на обслужване без никаква нужда да се ходи физически по институциите. Експлоатационните дружества – ВиК, Енерго и др., също ще са включени в е-системата, като те имат достъп само до касаещите тях документи за издаване на съответното съгласуване.

Другото огромно предимство е, че възложителят във всеки момент знае докъде е стигнала преписката по неговия проект, и получава разрешението си за строеж по е-имейл адрес.

  1. Дългите срокове и множеството проверки размиват отговорността за проекта.

Когато има грешка в даден обект, обикновено няма конкретно отговорен за това. Със сега действащия ЗУТ при реализацията на даден проект различни инстанции одобряват изпълнението и практически поемат отговорността на автора на проекта, както отговорността и на предишната инстанция. Авторът на проекта – проектантът, практически е изключен от строителния процес и често ставаме свидетели на своеволни промени по време на строителството. Готовата сграда много често не отговоря на първоначалния проект. Одобряващите органи не носят материална отговорност, а възложителят за своя сметка трябва да коригира възникналите пропуски, без да получи и стотинка обезщетение.

Добрата практика в Европа е цялата отговорност за готовата сграда да се носи от проектанта и строителя. КАБ предлага именно проектантът и строителят да носят отговорността и съответно застраховките да покриват рисковете от тяхната дейност. Така възложителят няма да бъде ощетен при евентуални дефекти или грешки. Когато това стане, общините вече няма да има нужда да поемат чужда отговорност като проверяват и одобряват проектите, а само ще регистрират оценките за съответствие, като ги съгласуват с градоустройството, а ДНСК ще влезе в истинската си роля на строителна полиция за борба с незаконното строителство. Това ще скъси сроковете за процедиране и ще намали административния товар за всички участници в процеса.

  1. В България вместо института на „мълчаливото съгласие“ важи принципът на „мълчаливия отказ“.

Когато един проект бъде подаден за одобрение и в законния срок не се получи отговор, в европейската практика се приема, че няма забележки и е одобрен. При нас е обратно – получен е „мълчалив отказ“, който ако не бъде обжалван в 30-дневен срок влиза в сила и става неотменим. Това е принцип, който е наследен от тоталитарната държава и е време да бъде премахнат. КАБ настоява да бъде въведен института на „мълчаливото съгласие“ в инвестиционното проектиране.

  1. В момента ЗУТ работи на разрешителен режим – законът се стреми да опише всичко, което е разрешено да се прави, а всичко останало е забранено за извършване. Този принцип е ретрограден и характерен за тоталитарните общества. Той води до множество проблеми и неясни регламенти, тъй като е невъзможно да се опишат всички възможни ситуации, както и непрекъснато възникващите нови технологии и начини на строителство. КАБ настоява, че е нужна философска промяна на ЗУТ – да премине от разрешителен режим към забранителен. В Закона да се опише какво не може да се нарушава при проектирането и строителните дейности, а всичко останало да е разрешено по презумпция. Така ще се облекчат усилията на всички участници в процеса на инвестиране в строителството. Това ще доведе до огромни ползи за цялото ни общество и ще позволи на България да се развива наравно с европейските си партньори и по техен добър пример.

 

Част от медиите с информация от пресконференцията на КАБ на 1.08.2017 г.

http://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2017-08-01/kazusi-s-nekachestveni-sgradi-razmita-otgovornost-i-izmiti-ratse

http://bnr.bg/post/100858572/zashto-kamarata-na-arhitektite-iska-nov-zakon-za-ustroistvo-na-teritoriata

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=28400

https://news.bg/society/arhitektite-nastoyavat-za-dva-novi-zakona-za-ustroystvoto-na-teritoriyata.html

http://www.mediapool.bg/kamarata-na-arhitektite-iska-novo-stroitelno-zakonodatelstvo-news267408.html

https://dariknews.bg/novini/biznes/arhitekti-iskat-da-se-namali-biurokraciiata-za-razreshitelnite-za-stroezh-2040172

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/08/01/3017133_kamarata_na_arhitektite_iska_izcialo_nov_stroitelen/

https://trud.bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/

http://potv.eu/738490.html

http://gradat.bg/news/2017/08/01/3016983_kab_predlaga_dva_novi_zakona_vmesto_suvetskiia_zut_-/&rubrname=news/

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1626980

http://vestnikstroitel.bg/news/162038_kab-predstavi-svoyata-viziya-za-izrabotvaneto-na-nov-zakon-za-ustrojstvo-na-teritoriyata/

http://citybuild.bg/news/predlaga-izraboti-zakon-ustrojstvo/35057

http://sofiapress.com/2017/08/01/da-se-namali-burokraciqta-i-korupciqta-s-nov-zakon-za-ustroistvo-na-teritoriqta-poiska-kab/

http://www.economy.bg/bulgaria/view/28907/Da-se-namali-bjurokraciyata-s-nov-zakon-poiskaha-arhitektite-u-nas

http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/arhitekti-iskat-da-se-namali-biurokraciiata-pri-razreshitelnite-za-stroej

http://www.faktor.bg/bg/articles/ikonomika/biznes/arhitekti-iskat-otmyana-na-zakona-za-teritorialnoto-ustroystvo-ot-savetski-tip

http://plovdivnews.net/bulgaria1/item/50706-da-se-namali-byurokratziyata-i-koruptziyata-s-nov-zakon-za-ustroistvo-na-teritoriyata-poiska-kamarata-na-arhitektite-v-balgariya

http://haskovo.marica.bg/article/read/71398

http://novini.dir.bg/news.php?id=26154373

http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/08/2017/

https://www.actualno.com/society/kamarata-na-arhitektite-iska-po-malko-burokracija-pri-razreshitelnite-za-stroej-news_625239.html

http://vestnikstroitel.bg/news/162009_zapochna-preskonferenciya-na-kamarata-na-arhitektite-v-blgariya/

http://www.bgfermer.bg/Article/6367205

https://www.expert.bg/Arhitekti-nastoqvat-za-po-malko-byurokraciq-pri-razreshitelnite-za-stroezh-625291.html