Арх. Константин Пеев: Подготовката на студентите по архитектура трябва да се повиши

Арх. Константин Пеев: Подготовката на студентите по архитектура трябва да се повиши

„Последните 10-15 години качеството на подготовката на студентите по архитектура става все по-ниско. Не зная на какво се дължи, но бъдещите проектанти не могат да определят мащаба на един чертеж, ако не го проверят през компютъра“, коментира в „Хоризонт до обед“ арх. Константин Пеев, заместник – председател на Камарата на архитектите във връзка с предложените от КАБ нормативни промени за повишаване на качеството на архитектурното и инженерно образование.

„По мое време се канеха на лекциите изявени специалисти в практиката, които да преподават по определени курсови проекти за по-сериозни обществени или жилищни сгради, или градоустройствени проекти. Това не са щатни преподаватели, но те са с голям практически опит. И сега я има тази практика, но не е толкова добре застъпена.”

След промените 90-те години у нас се закриха големите проектантски организации, а там се получаваше едно вътрешно обучение на младите специалист, посочи архитект Пеев и допълни:

„Ние държим хората, които ще се занимават с инвестиционния процес, независимо какъв проектант ще бъде, да си разбират от работата и да я вършат добре и качествено. А вече се прави така в университетите, че всеки студент да завърши, заради субсидията, която върви с него. А би трябвало да се дава субсидия за този студент, който започне работа като млад специалист.  Другото е да се осигурят стажове по време на обучението по специалността. За нас като организация е важно и да бъдем допускани до участие в оценяването на дипломните и курсовите проекти”, заяви още специалистът.

По думите на арх. Пеев е добре и учебните планове да се съгласуват с браншовите камари, защото новостите идват бързо, а това не заляга по време на обучението. Самото обучение също трябва да се промени – да се работи по екипи в самия процес на обучение, както е в другите развити държави – за да се научиш да се координираш по различи теми, поясни архитект Пеев.

„Ние държим хората, които ще се занимават с инвестиционния процес, независимо какъв проектант ще бъде, да си разбират от работата и да я вършат добре и качествено. А вече се прави така в университетите, че всеки студент да завърши, заради субсидията, която върви с него. А би трябвало да се дава субсидия за този студент, който започне работа“.

Пълното интервю излъчено за Бългaрско национално радио можете да изслушате на следния линк: https://bnr.bg/horizont/post/101490599/arhitekt-konstantin-peev-podgotovkata-na-studenite-po-arhitektura-trabva-se-povishi?fbclid=IwAR046zy5uH40hX-dpYRpzfkduNEmxGldcawccTIXKG7G1i6u_quNqah14E0