Лекция на тема “Архитектурно заснемане чрез 3Д лазерно сканиране”

Лекция на тема “Архитектурно заснемане чрез 3Д лазерно сканиране”

Заповядайте на 27 април от 18:00 в зала 1 в централния дом на архитекта на ул. „Кракра“ № 11, София

 

Архитектурно и инженерно заснемане чрез технологията 3D лазерно сканиране

Лектор: Дипл. инж., арх. Стоян Тодоров

Приложения на виртуалната реалност в архитектурата и инженерството.

Гост – лектор: Проф. д-р, д-р инж., д-р. х. к. Живка Овчарова

Проектите – реконструкции на съществуващи сгради поставят пред архитектите и инженерите сложната задача да заснемат сградите и съоръженията с точност и детайлност, която да гарантира качеството на проекта. Работата с 3D CAD и BIM програми за проектиране налага за заснемането също да се използват 3D технологии.

Дигитализирането на сгради чрез 3Д лазерни скенери дава възможност те да бъдат представяни чрез средствата на виртуалната реалност. Това е основа на която би могъл да се простори дигитален двойник „digital twin“ на сградата и нейното техническо обурудване, което за производствени сгради е условие за реализиране на модела на Industry 4.0.

Двамата лектори са българи, които задълбочено се занимават с темите 3Д лазерно сканиране и виртуална реалност в Германия и са дошли да споделят опита си, да разкажат за възможностите, как всеки би могъл да се научи да работи с 3Д лазерни скенове и да представят съвременни технологични решения чрез конкретни примери и проекти.