На десетата Национална среща на главните архитекти и експерти на общините бе представен форумът на КАБ посветен на културно историческото наследство

На десетата Национална среща на главните архитекти и експерти на общините бе представен форумът на КАБ посветен на културно историческото наследство

Над 70 представители на общините взеха участие в Десетото издание на Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, която се проведе от 27 до 29 април 2022 г. в Сливен, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

„Сверяването на часовниците за предизвикателствата и възможните решения в работата ни е задължително. Споделянето на проблемите по време на ежегодните срещи на общинските архитекти винаги водят до предложения в законодателни промени“, каза при откриването на срещата арх. Здравко Здравков – председател на ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство и главен архитект на Столична община.

Форум-посредник между местната и централната власт – така определи събитието заместник-кметът по икономическо развитие на община Сливен Стоян Марков. Той изрази своята убеденост, че дискусиите в рамките на срещата ще бъдат ползотворни в търсенето на дългосрочни и работещи решения. „Визията на общинското ръководство винаги е била да предоставим достъпна и зелена среда на нашите съграждани“, сподели пред своите колеги от страната Стоян Марков. Заедно с Камен Костов – заместник-кмет „Устройство на територията и строителство“ те поздравиха присъстващите от името на кмета на общината Стефан Радев и пожелаха успех на форума. Пред професионалната общност беше представен и новият главен архитект на Община Сливен – Виктор Дойчинов.

„Срещата на архитектите от общините е лична кауза както за мен, така и за екипа на НСОРБ-Актив, защото поставихме началото й точно преди десет години в Община Велико Търново и я направихме задължително събитие в общинските календари“, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на Първата пленарна сесия. Тя представи основните сфери на инвестиционна дейност, които ще бъдат финансирани в рамките на предстоящия програмен период и постави конкретни въпроси за обсъждане, касаещи общинските инвестиции, заложени в Плана за възстановяване.

Официални представители на Камара на архитектите в България във форума бяха арх. Събин Попов, арх. Мирослав Бойчев, арх. Десислава Димитрова и юристът на КАБ Емилия Ушакова.

В дискусиония панел посветен на недвижимото културно наследство бе представена „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“ разработена от арх.Георги Цапков, арх.Младен Китов и арх.Десислава Димитрова в рамките на Архитектурния форум организиран през септември 2021г. от КАБ РК София Област “Брацигово – Каменният поток на времето”. Поради огромният успех и интерес сред професионалистите към форума, тази година отново от 9-ти до 11-ти септември Брацигово ще бъде домакин на второ издание включващо лекции и уъркшопи.

На 12 май от 10:00 часа предстои официално откриване на реализацията на първопремирания проект “Силата на човешкия дух” с автор Атанас Чакъров, който бе организиран в рамките на миналогодишния форум.

Възможности за подобряване на процесите по опазване недвижимото културно наследство и на взаимодействие между НИНКН и общините бе ползотворна дискусия с арх. Петър Петров -Директор на НИНКН, а модератор в нея бе главният архитект на община Дряново арх. Драгомир Йосифов.

По време на официалната среща продължи и кампанията по набиране на дарения за ревитализиране на музея на “Брациговската архитектурно строителна школа”, като част от общата концепция за съхраняване на културно историческото наследство на града. Редица главни архитекти се включиха и дариха с готовност средства за каузата.