Семинар „Сътрудничество и опит в образованието и опазването на недвижимото архитектурно наследство“

Семинар „Сътрудничество и опит в образованието и опазването на недвижимото архитектурно наследство“

Националният институт за недвижимо културно наследство и френският институт Екол дьо Шайо организират на 12 и 13 май 2022г. семинар „Сътрудничество и опит в образованието и опазването на недвижимото архитектурно наследство“. Домакин е община Созопол.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА_12-13_05_2022

На форума ще бъде представен специализираният курс за опазване на недвижимото културно наследство, чието девето издание започва през септември в Пловдив.

Лектори на семинара ще бъдат директорът на НИНКН арх. Петър Петров и ръководителите на проекта арх. Галина Пировска и арх. Рада Стефанова, както и преподавателите от Екол дьо Шайо арх. Доминик Ларпен, арх. Флоранс Бабикс, Делфин Абулкер, арх. Бернар Тулие и арх. Наташа Пакер. Централната тема на лекциите е управлението и опазването на културното наследство.

 

В края на миналата година НИНКН, Екол дьо Шайо към Центъра за архитектура и наследство в Париж, Министерството на културата и посланикът на Франция у нас подписаха споразумение за сътрудничество, с което курсът за дипломирани архитекти бе подновен след двегодишно прекъсване.

В продължение на 4 семестъра и около 700 учебни часа специализираният курс ще предложи  лекции по история, архитектурно заснемане и художествена реставрация, исторически особености на българските сгради, църкви и манастири, международни норми и стандарти, патология на строителните материали.

Преподавателите са французи и българи – архитекти, историци, археолози, изкуствоведи и реставратори. След втория семестър гост-преподавателите от Франция ще водят ателие по архитектура и урбанизъм, в което курсистите ще приложат в реални условия основните знания, получени през първата година на обучението.

В края на 2-годишната школа всеки специализант трябва да защи дипломен проект, за да получи професионален сертификат от НИНКН и Екол дьо Шайо.

Школата на Шайо е сред най-авторитетните институти в сферата на проучването, документирането и опазването на недвижимото културно наследство, теорията и практиката на реставрацията.

Вече над 100 архитекти работещи в сферата на културно историческото наследство са завършили програмата от началото й през 2000-та година.