Провеждане на обществено обсъждане на проекти на територията на Столична община – район Студентски

Провеждане на обществено обсъждане на проекти на територията на Столична община – район Студентски

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че ще се проведе “Обществено обсъждане на проекти на територията на  Столична община – район Студентски”. Представянето ще се проведе на 11.02.2019г. от 18.00 часа в заседателната зала  в сградата на Столична община – район Студентски, на адрес: ж.к.Студентски град , блок 5, ет. 1, стая 104