Новини

Приключи XVI-то Общо събрание на Камара на архитектите в България, което се проведе в Габрово на 1 и 2 декември. То премина при голям интерес и активност на ...