Новини

Уважаеми колеги, Онлайн фестивалът SHARE Architects продължава. Как да се регистрирате за събитията през м. май и кои ще бъдат лекторите, можете да видите в ...

 На основание чл. 16 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и чл. 63, ал. 5 от Закона за здравето, във връзка със ...