Новини

Ha 19 янyapи ни нaпycнa проф.  д-р  арх. Beceлинa Tpoeвa – уважаван колега, виден архитект, авторитетен преподавател с дългогодишен експертен и практически опит. ...

Уважаеми дами и господа, Представяме ви информация от Network for Architecture Exchange NAX Камарата на архитектите в Германия (Bundesarchitektenkammer, BAK), относно международен ...

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че и през 2022 год. можете да се възползвате от изключително удобната допълнителната здравна застраховка, която КАБ ви ...