Новини

На сайта на КАБ през личния ви профил,  е достъпна цялата необходима документация за въвеждане на изискванията на GDPR Регламента в професионалната ви ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“ Уведомяваме всички заинтересовани физически...