Регионални колегии

Списък на членове на КАБ РК Варна, изявили желание за проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда в изпълнение на изискванията на Наредба 4 ...

Уважаеми членове на КАБ, Тази година се провежда поредният единадесети   АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ. От 4 октомври до 4 ноември 2021 година може да ...