Регистър архитекти

Аглика Костадинова Платена ППП за 2023 г.

арх. Аглика Димитрова Костадинова

За контакт

Адрес

Бургас 8008, ж.к.Изгрев,бл.42 вх.2,ет.5,ап.14

Уебсайт

http://aglika-larchitectureenligne.blogspot.bg/

Рег. № в КАБ

03168

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I