Становището на КАБ и приложение към него относно Проект на изменение на ЗУЗСО

Становището на КАБ и приложение към него относно Проект на изменение на ЗУЗСО

Уважаеми колеги,

Можете да се запознаете с официалното становище на КАБ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство и застрояването на СО, внесен от Александър Ненков и група народни представители.

изх.КАБ № 362_24.10.2017

изх.КАБ № 362_24.10.2017_приложение