SketchUp Pro 2017 за 995 лева без ДДС само за членове на КАБ