План-програма за дейността на КАБ за 2017 г.

План-програма за дейността на КАБ за 2017 г.

Уважаеми колеги,

Съгласно Устава на Камарата на архитектите в България, Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет и бюджет за изпълнението й.

С желание за прозрачност и диалогичност в работата на КАБ, Ви призоваваме към активност. Изпращаме план-програмата за дейността на Камарата по ресори, подготвена съответно от:

арх. Мартин Христов Христов – зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Практика“ и Комисията по регистър.

арх. Петкана Георгиева Бакалова – зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Нормативи“ и председатели на постоянни работни групи.

арх. Николай Николаев Баровски – зам.-председател на УС на КАБ със стратегическа сфера на дейността „Квалификация“ и комисия „Квалификация“.

Очакваме вашите коментари и предложения по програмите. Вашето мнение е от изключителна важност за изготвянето на окончателния вариант на план-програмите. Всички предложения ще бъдат внесени за обсъждане и утвърждаване на предстоящото заседание на Управителния съвет на КАБ на 24.02.2017г.

Вашите идеи и предложения са важни за нас и ги очакваме до 20.00 часа на 23.02.2017 г. /четвъртък/ на следния e-mail: signal@kab.bg.

Редактираната въз основа на вашите предложения и одобрена от УС план-програма ще бъде представена за утвърждаване от ОС на КАБ.

От Оперативното ръководство на КАБ