Обжалвана обществена поръчка от КАБ

Обжалвана обществена поръчка от КАБ

Камара на архитектите в България обжалва обществена поръчка, обявена от Прокуратура на Република България с предмет:  „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. “Монтевидео” № 21 и ул. “Народно хоро” № 89б“, гр. София” и поиска временна мярка “спиране на процедурата”.

В резултат от постъпилата жалба от КАБ, в КЗК е образувано производство и са спрени всички действия по процедурата за възлагане на обществената поръчка.

 

Повече информация можете да намерите тук:

Съобщение за спиране на процедура  Информация за обжалване

Линк към профила на купувача за информация за обществената поръчка:

https://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-proektirane-na-preustrojs-177