Покана за участие в семинар на тема централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия

Покана за участие в семинар на тема централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия

В рамките на Черноморски дни на интелигентната енергия се организира семинар по малко позната тема в България: централно топлоснабдяване чрез слънчева топлинна енергия.


Слънчевите топлофикации имат стратегически потенциал за преминаване на енергетиката към нулев въглероден отпечатък и изцяло от възобновяема енергия.
Ключови технологии за слънчевите топлофикации са индустриални слънчеви панели, създадени
специално за целта, както и сезонните топлинни буфери (термоакумулатори), които съхраняват
произведената топлинна енергия от лятото за отоплителни нужди през зимата. За първи път в България ще бъдат споделени специфични инженерни аспекти при проектиране на тези инсталации.
Институт за Нулево Енергийни Сгради (ИНЕС) изследва чуждестранния опит в областта и подготвя
внедряването на тази технология в България. ИНЕС е направил предпроектни проучвания за
такива инсталации за квартал “Кайсиева градина”, Варна, както и за други малки населени места.
Чрез международния проект SDH2PM по програма Хоризонт 2020 в България идва един от доайените на технологията, датският инженер Пер Алекс Сьоренсен, който за първи път в света реализира мащабни сезонни акумулатори на слънчева топлина в Дания. Пер Алекс Сьоренсен ще направи специализирана презентация и обучение за оценка и оразмеряване слънчевите топлофикации.


Семинарът представлява интерес за архитекти, урбанисти, еколози, ОВК инженери, инвеститори
от енергийния сектор, топлофикационните дружества, домоуправители и асоциации на
потребителите и др.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Дата: 21.06.2017 от 9:00ч.
Място на провеждане :Технически Университет Варна, Нов Учебен Корпус,Конферентна зала ет. 5

Семинарът е безплатен, но изисква предварителна регистрация. Моля, желаещите да участват да попълнят следната информация- име, фамилия;организация; телефон; е-поща и да я изпратят до 20.06 на е-mail: marta.stoilova@gmail.com