Запис от пресконференцията на КАБ пред БТА за създаване на ново съвременно законодателство