АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР Хвани се в Таляна 27.09-03.10

АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР Хвани се в Таляна 27.09-03.10

Камара на Архитектите в България – Регионална Колегия Варна и Съюз на Архитектите в България – Дружество Варна организират младежки архитектурен пленер от 27.09. до 03.10.17 г за изработването на стратегия за развитие на част от историческия център на град Варна условно наречена „Таляна“*. Проектът е одобрен от Варна ЕМС 2017 като продължение на заявката дадена от направление Проект за милиони по Варна ЕМС 2017 за развитие на централната градска зона.

Този пленер възстановява след 30 години традицията за провеждане на международни младежки архитектурни пленери във Варна, осъществявана между 1981 и 1989 година.

Въпросите, които си поставяме днес са следните:

Кое отличава Варна от другите градове?
Какво означава “ устойчиво развитие “ в конкретния пример с Таляна на Варна?
Кое отличава Таляна от другите квартали?
Какви критерии и правила за бъдещо развитие могат да бъдат формулирани?
Кои са най-важните неща, които трябва да се променят?
Кое не трябва да се променя?
Кои съставки на средата са недостатъчни, кои са в излишък?
Как могат да съжителстват традицията и модерността?
Каква ще бъде ролята на архитектите в развитието на Таляна на Варна?

В пленера участие ще вземат млади архитекти под 35 г., разделени в екипи по 4 човека (изискването за под 35г важи за двама или трима от участниците). Ще бъдат поканени колективи от РК Пловдив, РК Бургас, РК София и Румъния.

Желаещите от Варна все още могат се запишат на e-mail (kabvarna@gmail.com) до 18.09.2017г.. Допуска се и индивидуално записване.

ПРОГРАМА

PROGRAMME

ЗАДАНИЕ Хвани се в Таляна

ASSIGNMENT Get caught by Talyana

ИЗХОДНИ ДАННИ/ PLEIN AIR DATA изтеглете оттук: https://drive.google.com/drive/folders/0B5d7y_l2mV_HLXkxMHlCNXpma2c?usp=sharing

За повече информация:www.kabvarna.com