семинар на тема : „АВТОРСКО ПРАВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПРОЕКТАНТА“

семинар на тема : „АВТОРСКО ПРАВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПРОЕКТАНТА“

ПОКАНА от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ за семинар  на тема „АВТОРСКО ПРАВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПРОЕКТАНТА“ С ЛЕКТОР АДВ. АЛЕКСАНДРОВА,  , който ще се проведе на 13.06.2019 г.  в  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ЦО НА КИИП

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ /КИИП/ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В

СЕМИНАР

НА  ТЕМА:

АВТОРСКО ПРАВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА
ПРОЕКТАНТА

13 ЮНИ 2019 Г., 13.30 – 17.30 ЧАСА

СОФИЯ, БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 2 , ЕТ.4
(СГРАДАТА НА УАСГ),

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА КИИП, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

ЛЕКТОР:
АДВОКАТ ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ОТ
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ПРОГРАМА:

13.00 – 13.30  –    РЕГИСТРАЦИЯ

13.30 – 15.30  –    АВТОРСКО ПРАВО – СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ.

Договори  свързани с авторското право . Отстъпване на авторско право. Защита при нарушения на авторски права.

15.30 –  15.50  –    КАФЕПАУЗА

15.50  – 17.30  –    Авторски надзор.
Практически проблеми и решения при упражняването на авторски надзор.

* Отговорност и санкции свързани с
авторския надзор .

ТАКСА УЧАСТИЕ :    24 ЛВ. С ДДС , ПЛАТИМА ПО:

Банкова сметка КИИП – Централно
управление

IBAN:  BG52UNCR75271000059510

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

филиал Лозенец

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ СВОЕТО УЧАСТИЕ, ИЗПРАТЕТЕ
НАЙ-КЪСНО ДО 12.06.2019 Г. (СРЯДА)

ТРИТЕ СИ ИМЕНА, ТЕЛЕФОН И СКАНИРАНО КОПИЕ ОТ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ

В ЦУ НА КИИП НА E-MAIL: b_mihaylova@kiip.bg

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:   ИНЖ. БИНКА МИХАЙЛОВА
–  GSM  0896 686 120