Международен уъркшоп за насърчаване развитието на устойчив жилищен сектор

Международен уъркшоп за насърчаване развитието на устойчив жилищен сектор

Официална програма на международния уъркшоп

Национален дворец на културата, зала 6

———————-

15 НОЕМВРИ

———————-

КАДАСТЪРЪТ – УСТОЙЧИВА ОСНОВА ЗА ИМОТНА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
9.30-13.30 часа

– Държавни политики за развитие на кадастъра в България и новите световни тенденции

– Информационни системи в сферата на кадас­търа и бизнеса с недвижими имоти

– Добрите международни практики и бъдещето на кадастъра

– Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – практическа демонстрация

– Работа със софтуерни кадастрални инструменти и дистанционни операции за брокери на недвижими имоти, нотариуси, адвокати, проектанти, геодезисти

ПЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ INSPIRE TO HIGHER 2018 г.
14.00-18.30 часа
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БРОКЕРИТЕ И АГЕНТИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРАЗНИЧНО ВЕЧЕРНО ПАРТИ
20.00 – 24.00 часа

———————-

16 НОЕМВРИ

———————-

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

9.30 – 18.30 ЧАСА

– Национална жилищна политика и пазара на недвижими имоти

– Ролята на стандартите, регулацията и органи­зациите за измерване, оценяване и създаване на индексите за устойчивото развитие на пазара на недвижими имоти и City Prosperity Initiative

– Новото строителство срещу старото. Поддръжка и управление на сградния фонд в България

– Насърчаване на масов процес за паспортизация на сградите съгласно политиките за устойчиво развитие на градовете и спестяване на енергия

– Политически мерки за насърчаване на задълже­ните лица в рамките на националните схеми за задължения по енергийна ефективност (член 7 от Директива 2012/27 / ЕС) за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на възоб- новяеми енергийни източници в жилищни сгради

– Подписване на ESCO договори за енергийна ефективност за жилищни сгради

– Кръгла маса – заключения, бъдещи политики и стратегически решения

 

Задължителна регистрация и повече информация на www.nsni.bg