Обществено обсъждане на 12 март в район Триадица

Обществено обсъждане на 12 март в район Триадица

ЗАПОВЕД № РТР19-РД56-23/ 31.01.2019Г. на Кмета на район ”Триадица” за обществено обсъждане на 12.03.2019г. на “ПРОЕКТ ЗА ПУП-ИПРЗ НА УПИ XXI- ЗА КОО, УПИ XVII- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА, И УПИ XVI- 1162- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ. 15, М. „В.З. КИНОЦЕНТЪРА-3 ЧАСТ- РАЗШИРЕНИЕ“, РАЙОН „ВИТОША“ И УПИ IV- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ. 111 И УПИ „ЗА КОРЕКЦИЯ НА РЕКА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, М. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ- ИЗТОК“, РАЙОН „ТРИАДИЦА”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от ЗАПОВЕД № РТР19-РД56-23/ 31.01.2019Г. на Кмета на СО, район ”Триадица”СТРАНИЦА 1 и СТРАНИЦА 2;

2. Копие на Изменение на план за регулация;